bazareonline

آخرین اخبار در مورد وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های محلی بامداد پنجشنبه از وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین خبر دادند. خبرنگار شبکه «الجزیره» از اوکراین گزارش داد که چندین انفجار در شهرهای «خِرسون»، «زاپروژیا» و «دنیپرو» رخ داده و پدافند هوایی در استان‌های جنوبی این کشور فعال شده است. طبق این گزارش، ارتش اوکراین نیز با صدو ...

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های محلی بامداد پنجشنبه از وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین خبر دادند. خبرنگار شبکه «الجزیره» از اوکراین گزارش داد که چندین انفجار در شهرهای «خِرسون»، «زاپروژیا» و «دنیپرو» رخ داده و پدافند هوایی در استان‌های جنوبی این کشور فعال شده است. طبق این گزارش، ارتش اوکراین نیز با صدو ...

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین

وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های محلی بامداد پنجشنبه از وقوع انفجارهای متعدد در شهرهای جنوبی اوکراین خبر دادند. خبرنگار شبکه «الجزیره» از اوکراین گزارش داد که چندین انفجار در شهرهای «خِرسون»، «زاپروژیا» و «دنیپرو» رخ داده و پدافند هوایی در استان‌های جنوبی این کشور فعال شده است. طبق این گزارش، ارتش اوکراین نیز با صدو ...